Ashika Vlog #1

09.02.2023
Vid Slapničar

Ashika II was moved to a warm place before the snow, so her extensive refit began. Deck equipment will be replaced, what Uroš broke last year will be repaired, all electrical wiring will be reinstalled, and new sails are on the wish list. The main undertaking, however, will be the “facelift” proposed by her nautical architect Sam Manuard. Uroš will saw off part of the front part of the sailboat and replace it with a flatter, wider, or as Sam calls it, spade bow.

Ashika Vlog #1 [SLO]

Ashiko II smo pred snegom umaknili na toplo in pričela se je njena konkretna prenova. Zamenjana bo palubna oprema, popravljeno kar je Uroš potrgal lani, vsa električna napeljava bo reinstalirana, nadeja se novih jadr. Glavni podvig pa bo “facelift”, ki ga je predlagal njen navtični arhitekt Sam Manuard. Uroš bo odžagal del sprednjega dela jadrnice ter ga nadomestil z bolj ploščatim, širšim ali kakor mu pravi Sam lopatastim premcem.